Opiskelijatöihin.fi

Työnantajalle

Pohjois-Savon alueen työnantajat voivat ilmoittaa palveluun opiskelijoille tarjolla olevia harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja, opinnäytetyöaiheita, projekti-, kesä- ja osa-aikatöitä. Työnantaja voi halutessaan rajata ilmoituksen paikkakunnan, oppilaitoksen ja koulutusalan mukaan. Tällä tavalla työnantaja voi laittaa hyvinkin spesifioidun hakemuksen palveluun.

Työnantajalla on kolme eri vaihtoehtoa jättää ilmoitus palveluun. Vaihtoehdoista voidaan valitaan kaikki tai vain tietty työnantajaa parhaiten palveleva vaihtoehto.

Työnantaja voi suunnata ilmoituksen sivustolle, jolloin se näkyy opiskelijoille avoimissa paikoissa. Lisäksi ilmoituksen voi jättää palvelussa oleville opiskelijoille, jolloin ilmoitus menee suoraan kriteerit täyttävien opiskelijoiden sähköposteihin. Jos ilmoitus laitetaan oppilaitoksiin, menee se suoraan ko. oppilaitoksen ja alan opetushenkilökunnalle.