Opiskelijatöihin.fi

Oppilaitosyhteistyö

Työssäoppiminen (II-aste)

Savon ammattiopisto

Mitä työssäoppiminen tarkoittaa?

= Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa on kunkin tutkinnon osaamistavoitteisiin kytkeytyvää, tavoitteellista ja ohjattua oppimista. Yhdistämällä osaamistavoitteet työpaikkojentoimintaan, tiloihin ja laitteisiin tavoitellaan osaamista, joka vastaa entistä tarkemmin työelämänosaamistarpeita. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan toteuttaa eri tavoin, mm. ryhmämuotoisina työelämäprojekteina, erilaisina asiakastöinä tai yksilöllisinä työssäoppimisjaksoina.

Mitä työtä voidaan tarjota oppimisjakson aikana?

Oppimisjaksot suunnitellaan yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelijamäärä, kesto, ohjauksen tavat ja tavoitteet vaihtelevat: ryhmäopetuksen toteuttaminen työpaikalla, lyhytkestoiset projektit, useiden viikkojen/kuukausien yksilölliset jaksot, erilaiset työnkiertomallit, yrityskierrot jne.

Mihin työnantaja sitoutuu?

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääntyessä työpaikalla opiskelijoita ohjaavien ammattilaisten merkitys korostuu. Hankkeessa toteutamme työpaikkaohjaajakoulutusta yrityksille räätälöidysti. Tavoitteena on kouluttaa Pohjois-Savon alueelle 500 uutta työpaikkaohjaajaa vuoden 2017 loppuun mennessä. Mahdollisuuteen ovat tarttuneet jo mm. Lujabetoni Oy, Mestar-liikelaitos ja Amica.

Laadukas ohjaus = hyvä paikka oppia = vetovoimatekijä opiskelijoiden hakeutuessa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen = rekrytointietu

Koulutus tarjoaa työpaikkaohjaajina toimiville mahdollisuuden hankkia osaamista

(1) työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun

(2) opiskelijan ohjaukseen, oppimisen arviointiin sekä

(3) ammattitaidon arviointiin ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa.

Työpaikalla tapahtuu-hankkeen koulutuksissa huomioidaan myös ammatillisen koulutuksen muutokset (osaamisperusteisuus) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen uudet yhteistyömuodot.

Työpaikkaohjaajakoulutus suunnitellaan aina yhdessä yrityksen kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan osallistujien aikaisempi osaaminen, yrityksen erityistarpeet ja toiveet ajankohdasta sekä koulutuksen järjestämispaikasta. Koulutus voidaan toteuttaa yrityksen omissa tiloissa ryhmälle, opiskelijoiden ohjauksen yhteydessä tai muuten erikseen sovittavalla tavalla. Koulutuksen yhteiskestosta voidaan sopia tarpeen mukaan, se voi olla muutamasta tunnista muutamaan päivään eri tavoin rytmittäen (esim. kolme muutaman tunnin lähipäivää). Koulutus on maksutonta.

Oppilaitoksen ja työpaikan tiivis yhteistyö ja koulutettu työpaikkaohjaaja ovat etu opiskelijalle, koska ne edistävät opiskelijan ohjauksen laatua sekä työelämävalmiuksien ja ammattitaidon kehittymistä.

Yrityksen näkökulmasta koulutuksella hankittava osaaminen sujuvoittaa opiskelijoiden ohjaamista, tehostaa koulutusyhteistyön hyötyä ja koulutuksen sisältöjen tuntemusta.

”Paljon tuli uutta tietoa ja ajatuksia herättäviä faktoja. Koulutus antoi minulle varmuutta ohjaamiseen ja arviointiin. Tiivis paketti. Uutta tietoa arvioinnista ja koko opiskelijan oppimisprosessista. Opin hyödyllistä ja käyttökelpoista asiaa, jotka varmasti tulevat tulevaisuudessa käyttöön käytännössä.”

Mitä hyötyjä työnantajalle?

Yrityksillä on työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteistyön kautta mahdollisuus tehostaa omaa rekrytointiaan ja luoda kontakteja eri alojen opiskelijoihin. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamistapoja ja kestoa voidaan muunnella yrityksen ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Mitä kustannuksia työnantajalle?

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voidaan toteuttaa palkattomina oppimisjaksoina tai työsuhteisesti (esim. Kesätyöt tai oppisopimus). Opintoihin liittyen voidaan toteutettava myös ryhmäprojekteja ja erilaisia asiakastöitä, joissa työnantajan kanssa sovitaan erikseen esim. matkustuskustannuksista.

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö
Maija Savolainen
maija.savolainen@sakky.fi
044 785 3545

Lisätietoa

 

Ylä-Savon ammattiopisto

Mitä työssäoppiminen tarkoittaa?

= Yritys oppimisympäristönä

Jo lähes 700 yritystä toimii Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoiden oppimisympäristönä. Oppimisympäristöjä on rakennettu yhdessä yritysten kanssa niin, että samassa tilassa ja samoilla koneilla ja laitteilla voi opiskella sekä ammattiopiston opiskelijat että yritysten henkilöstö. Tällaisia ympäristöjä ovat mm. sähköalan oppimisympäristö E-Avenue ja Teknologia-alan oppimisympäristö Vieremällä.

Yritys oppimisympäristönä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee omien henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa perusteella yrityksessä osallistuen yrityksen toimintaan ja työtehtäviin. Työtehtävät vaihtelevat sekä opiskelijan että yrityksen mukaan, jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Työpaikalla toimii alansa vahva ammattilainen työpaikkaohjaajana, ja hänen työparinaan opiskelijaa ohjaa ammatinopettaja. Yhteyttä pidetään säännöllisesti, ja opiskelijan ohjaamisessa hyödynnetään myös etäohjausta.

Mitä hyötyjä työnantajalle?

Opiskelija työskentelee yrityksessä vähintään 30 osaamispisteen saavuttamisen verran, ja tänä aikana työnantajalla on mahdollisuus nähdä opiskelijan osaaminen, potentiaali ja asenne työtä ja yritystä kohtaan. Moni työnantaja saakin työssäoppijoista uusia työntekijöitään, joko nopeasti opiskelijan siirtyessä esim. oppisopimuskoulutukseen ja työsuhteeseen ko. yritykseen, tai sitten myöhemmin opiskelijan valmistuttua ammattiinsa.

Yhteyshenkilö:
Hannu Juntunen
Puh. 0400 793151
hannu.juntunen@ysao.fi

Lisätietoa