Opiskelijatöihin.fi

Opiskelijalle

Palvelu on tarkoitettu Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijoille.

Opiskelijat lisäävät palveluun työnhakuprofiilin siinä vaiheessa, kun heillä on ajankohtaista hakea harjoittelu- tai työssäoppimispaikkaa, opinnäytetyöaihetta tai osa-aikatöitä. Työhakuprofiilit hyväksytään palveluun, jonka jälkeen työnantajat voivat selailla työnhakuprofiileja ja ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä opiskelijaan. Opiskelijoiden työnhakuprofiilit näkyvät palvelussa 3 kuukautta, jolla taataan tietojen ajantasaisuus.