Opiskelijatöihin.fi

Oppilaitosyhteistyö

Yhteistyö oppilaitosten kanssa on yrityksille yksi tehokkaimmista tavoista saada ensimmäisiä kontakteja tulevaisuuden osaajiin ja olla mukana vaikuttamassa nuorten koulutus- ja uravalintoihin. Samalla luodaan työnantajakuvaa omasta yrityksestä ja toimialasta. Oppilaitosyhteistyö ei katso yrityksen kokoa. Erityisesti pk-yrityksille opiskelijat voivat olla iso apu toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Nämä asiat ovat jo riittävä syy aloittaa oppilaitosyhteistyö viimeistään nyt ja tämän palvelun kautta se onnistuu!

Oppilaitosyhteistyön kautta yritys pystyy antamaan oman käsityksen tulevaisuuden työelämätarpeista opiskelijoille ja oppilaitoksille. Toisaalta yritykset saavat opiskelijoilta raikkaita ideoita, jotka pistävät yrityksen pohtimaan totuttuja toimintatapoja ja kehittämään niistä entistä parempia. Oppilaitosyhteistyö on parhaimmillaan, kun sekä opiskelijat ja yritys hyötyvät siitä tasapuolisesti.

Yhteistyön muodot voivat olla hyvin erilaisia oppilaitoksista riippuen. Yleisimpiä muotoja ovat työharjoittelu- ja työssäoppimisjaksot sekä opinnäyte- ja projektityöt. Lisäksi opiskelijat voivat tehdä yrityksiin kesä- ja osa-aikatöitä opiskelujen ohella.

Suunnitelmallisessa oppilaitosyhteistyössä pääsee työnantaja vaikuttamaan koulutuksen sisällön suunnitteluun. Tällä varmistetaan se, että koulutus palvelee työnantajan tarpeita mahdollisimman hyvin. Oppilaitosyhteistyöllä voidaan katsoa työnantajan kantavan omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta.