Opiskelijatöihin.fi

Oppilaitosyhteistyö

Projektityöt

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Projektityöt toteutetaan osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Lisätietoa

Savonia-ammattikorkeakoulu

Opiskelijaprojektit tarjoavat yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden korkeakouluyhteistyöhön hyvin ohjatuilla ja toteutetuilla projekteilla. Opiskelijoiden tekemät projektit ovat usein hankkeita pienempiä, ajallisesti tarkoin rajattuja kokonaisuuksia, joilla on selkeä tavoite. Opiskelijaprojekteina on mahdollista toteuttaa muun muassa:

Lisätietoa

Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon ammattiopiston opiskelijat voivat osallistua yrityslähtöisiin projekteihin joko oppilaitoksen tai yrityksen toimeksiannosta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Projektityö voi olla oma, pienempi aihe tai osa suurempaa aihekokonaisuutta. Projektityön aiheista, ohjauksesta, sisällöistä sekä resurssoinneista keskustellaan opiskelijaa ohjaavan ammatinopettajan kanssa.

Yhteyshenkilö:
Hannu Juntunen
Puh. 0400 793151
hannu.juntunen@ysao.fi