Opiskelijatöihin.fi

Röntgenhoitaja

Sex
Female

Ikä
22 years

School
Savonia UAS

Starting year
2021

Field of study
Sosiaali- ja terveysala/Kuopio

Specialization
Röntgenhoitaja

Work fields seeking

Healthcare and Social Science

Work areas seeking

Kuopio

Work types seeking

Summer work

Language skills
  • Finnish, Native language
  • English, Laudable
  • Swedish, Satisfying
Special skills

Computer skills
Harjoitteluiden aikana olen oppinut käyttämään RIS-, PACS- ja Lifecare-järjestelmiä. Olen myös suorittanut yhden kurssin (5 op) verran C#-ohjelmointikielen perusteita.

Profession related special skills
Olen suorittanut/suorittamassa kaikki 1. ja 2. vuoden röntgenhoitajan ammattiin kuuluvat kurssit sekä enemmänkin, jotta vaaditut 140 op tulisi täyteen. Työn kannalta teoria ja tietotaito on siis hallussa.

Additional text
Haluaisin työskennellä natiiviröntgenissä, en kuitenkaan päivystysröntgenissä, sillä siellä meno voi olla liian kiireistä minulle. Pidän natiivikuvantamisesta, sillä välillä röntgenhoitaja voi joutua ratkaisemaan ongelmia, jotta kuvaus saataisiin onnistumaan.

Olen reipas, ahkera ja ystävällinen työntekijä. Osaan myös omatoimisesti suoriutua koko radiografian prosessin läpi. Olen myös aina halukas kehittymään röntgenhoitajana ja valmis paikkaamaan puutteitani: olen tällä hetkellä suorittamassa hammaskuvantamis-kurssia, sillä pidän sitä omien taitojeni heikkona puolena.

Know-how in the web: https://blogi.savonia.fi/elisaholtta/

Contact
Errors    You will receive a copy of the message you sent to the student to your email.

    User check