Opiskelijatöihin.fi

Onnistumisia

Yrittäjä kannustaa käyttämään harjoittelijoita

Kirjoitettu: 7.11.2017 15:22


Työharjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Harjoittelu on työelämässä tapahtuvaa opiskelua, jolloin opiskelijan on mahdollista soveltaa opittua käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Koska harjoittelu on osa opintoja, sen on oltava suunniteltua ja ohjattua.

Paju Consultingissa on ollut kaksi Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomi-harjoittelijaa. Yrittäjä Jenni Rissanen mukaan kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Harjoittelijat ovat työskennelleet enimmäkseen asiakasprojekteissa.

– Harjoittelijoiden tehtäviin on kuulunut muun muassa sisällöntuotantoa sosiaalisen median kanaviin, haastatteluita, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kontaktointia sekä erilaisia projektien koordinointitehtäviä.

Jenni Rissanen näkee, että harjoittelijoiden ohjaamiseen menee aikaa, mutta lopputulos on ehdottomasti plussan puolella eli harjoittelijoiden työpanoksesta yritys on saanut aidosti hyötyä. Rissanen kannustaakin pieniä yrityksiä hyödyntämään harjoittelijoita.

– Harjoittelijan voi myös ottaa opettamaan yritystä. Jos vaikkapa sosiaalinen media yrityksen viestinnässä tuntuu vaikealle, voi ottaa harjoittelijan avuksi uuden kanavan käyttöönotossa.

Paju jätti harjoittelijahakemuksen Savonian liiketalouden koulutuksen yhteyshenkilö Liisa Martikaiselle Savonian intraan. Harjoittelijat valikoituivat haastatteluilla.

– Paju on maksanut harjoittelijoille pientä korvausta. Toinen harjoittelijoista oli osa-aikainen, jolloin kolmen kuukauden harjoitteluaika tapahtui noin viiden kalenterikuukauden aikana.

Tradenomityöharjoittelija Tiia Turunen on samoilla linjoilla yrittäjä Rissasen kanssa. Turunen pääsi harjoittelun aikana osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, joissa hän oppi tietosuojalain muutoksesta, esineiden internetistä ja brändistä tarinankertojana.

– Pääsin toteuttamaan tapahtuman somemarkkinointia ja etsin taustietoa erilaisista aiheista, aina kestävästä kehityksestä lahjaveron maksamiseen.

Faktaa ammattikorkeakoulun harjoittelusta

Kirjoittaja: Jouni Vornanen
Kuva: Sonja Kärkkäinen