Opiskelijatöihin.fi

Sosionomi AMK

Sukupuoli
Nainen

Ikä
35 vuotta

Oppilaitos
Savonia-ammattikorkeakoulu

Aloitusvuosi
2021

Koulutusala/laitos
Sosionomi / Iisalmen kampus

Suuntautuminen/erikoistuminen
Sosionomi AMK

Haettavat toimialat

Humanistinen ja kasvatusala, Palveluala, Terveydenhuolto ja sosiaalityö

Haettavat alueet

Kuopio, Lapinlahti, Maaninka, Siilinjärvi

Haettavat työn luonteet

Harjoittelu, Osa-aikatyö, Kesätyö

Koulutus
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Matkailualan perustutkinto, Matkailupalvelujen tuottaja, valmistunut 2009
 • Kuopion Klassillinen luki, Lukio, Ylioppilas, valmistunut 2007
Työkokemus
 • Kokkolan Halpahalli Oy, 21.3.2014 - 17.1.2023, Myyjän eri tehtävät; myös kassavastaavana toimiminen
 • Siilinjärven Kunta, 11.1.2022 - 31.1.2022, Kehitysvammaisten päivätoiminta ryhmäavustaja sijaisuus, kesän aikana 1.6. -1.7.2022 kehitysvammaisten lasten kesäajanhoidon ryhmäavustaja
 • Touhula Varhaiskasvatus, 2.5.2022 - 31.5.2022, Lastenhoitajan sijaisuus
 • K-market Vuorela, 2.9.2009 - 18.3.2014, Myyjän eri tehtävät
Suosittelijat
 • Halpahalli Siilinjärvi / Tero Karttunen - 020- 7183841 /
 • Harjamäen toimintakeskus/ Virpi Anetjärvi - 044- 7401676
Kielitaito
 • Suomi, Äidinkieli
 • Englanti, Hyvä
 • Ruotsi, Hyvä
Erityisosaaminen

Tietotekninen osaaminen
Omaan hyvät atk- taidot omaksua käytössä olevia järjestelmäohjelmia ja opin nopeasti uusia asioita. .Työharjoittelussa olen tutustunut Lifecare ohjelmaan. Wordin, excelin ja powerpointin käyttö onnistuu hyvin sekä Canva ja sosiaalinen media.

Ammatillinen osaaminen
Hätäensiapu kurssi on suoritettu koulun puolesta syksyllä 2021. Hygieniapassi kortti suoritettu v. 2007 Avekki-koulutus suoritettu koulun puolesta syksyllä 2021. Ajokortti B-luokka, auto käytössä.

Vapaa teksti
Haluaisin päästä työpaikkaan, jossa olisi mahdollisuus päästä tekemään työtä valmentavalla,- kuntouttavalla ja voimavaraistavalla työotteella. Kiinnostusta olisi etenkin työikäisten ja nuorten aikuisten pariin. Toisen harjoittelun myötä pääsin syventymään työ- ja koulutukseen liittyviin valmennus - ja ohjaustehtäviin sekä työllisyyspalveluihin. Huomasin, että nuorten aikuisten auttaminen erilaisten hakemusten teossa ja heidän tukenaan oleminen oman polkunsa löytämisessä antoivat myös itselleni todella paljon ja halu päästä tekemään vastaavanlaista työtä vahvistui vain entisestään. Myös lastensuojelutyö on kiinnostanut pidemmän aikaa. rnrnOmaan pitkän ja vahvan työkokemuksen asiakaspalvelutyöstä kaupan alalta. Vaikka työkokemusta ei ole vielä kovinkaan laajasti kertynyt sosiaalialan töistä muuten kuin pienten sijaisuuksien ja harjoitteluiden kautta, niin valtava halu ja asenne on kehittyä ja kehittää omaa ammatillista osaamistani. Ollessani kaupan alan työtehtävissä vastuuasemassa työnkuvaan sisältyi mm. itsenäistä työskentelyä, raportointia, asiakas kontaktointia, perehdytystä. Mielestäni monessa sosiaalialan työtehtävässä korostuvat samat piirteet kuin asiakaspalvelutyössä, kuten paineensietokyky, itsenäinen työskentely, tiimityötaidot ja ongelmanratkaisutaidot. Voisin sanoa olevani tiimityöskentelijä, jolta kuitenkin itsenäinen työskentely sujuu mutkattomasti. rnOmaan positiivisen elämänasenteen, joka näkyy myös työskentelyssäni. Useat työkaverit ovat kuvailleetkin minua iloiseksi ja rauhalliseksi työkaveriksi, joka muistaa erityisen hyvin erilaiset päivämäärät ja kellonajat. Ehkäpä tästä on hyötyä monessakin työtehtävässä sekä hyvistä tiedonhakutaidoista. rnrnVapaa-aikani vietän tanssin ja ryhmäliikunnan parissa sekä perheen ja ystävien kanssa. Tanssia olen myös ohjannut erilaisille ryhmille ja saatanpa vaikka vetää pienen taukotanssin omalle työyhteisöllekin.

Ota yhteyttä
Virheitä  Saat sähköpostiisi kopion opiskelijalle lähettämästäsi viestistä.

  Käyttäjän tarkistus