Opiskelijatöihin.fi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Opiskelijan Itä-Suomi ry
PL 6, 70201 KUOPIO
info@opiskelijankuopio.fi
Y-tunnus: 2331447-0
(”Palveluntarjoaja”)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jari Smolander
Opiskelijan Itä-Suomi ry
PL 6, 70201 KUOPIO
info@opiskelijankuopio.fi
Y-tunnus: 2331447-0
Puh. +358 (0) 44 785 5069

3. Rekisterin nimi

Opiskelijatöihin.fi -palvelun (”Palvelu”) asiakasrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palvelun käyttäjien (”Asiakas”) helppo tapa löytää uusia tulevia työntekijöitä tai työpaikkoja. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään. Asiakas antaa tiedot täyttäessään työnhakuprofiilin tai ilmoituksen avoimesta paikasta.

6. Tietojen korjaaminen

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Tietoja Asiakkaan on mahdollista korjata joko kirjautumalla palveluun tai lähettämällä asiasta sähköpostia rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

7. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkastusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot työnhakuprofiilista:

Asiakastiedot (pakolliset): Etunimi, Sukupuoli, Syntymäaika, Kansallisuus, Oppilaitos, Opiskelujen aloitusvuosi, Koulutusala/laitos, Erikoistuminen/suuntautuminen, Sähköpostiosote, Salasana.

Asiakastiedot (vapaaehtoiset): Haettavan työn luonne, Haettavan työn toimiala, Haettavan työn alue, Aiempi koulutus, Työkokemus, Suosittelijat, Kielitaito, Tietotekninen osaaminen, Ammatillinen sosaaminen, Vapaa teksti, Osaaminen verkossa.

Käyttötiedot: Käyttäjätunnuksen hyväksymisen tila, Luontipäivämäärä, Päättymispäivämäärä, Viimeisen muokkauksen päivämäärä, Muokkauslukumäärä, Esikatselumäärä, Yhteydenottojen määrä.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot ilmoituksesta avoimesta paikasta:

Asiakastiedot (pakolliset): Ilmoituksen kohde, Kohdennettavat oppilaitokset, Kohdennettavat alat, Tehtävänimike/opinnäytetyön aihe, Työn alkamisajankohta, Työn kesto, Työn haun päättyminen, Työtehtävän tarkempi kuvaus, Yhteystiedot/lisätietoja antaa, Työn luonne, Yritys/työnantaja, Sähköpostiosoite, Yhteyshenkilö, Puhelinnumero.

Asiakastiedot (vapaaehetoiset): Palkkaus, Työpaikan lähiosoite, Työpaikan postinumero, Työpaikan postitoimipaikka, Www-sivut

Käyttötiedot: Avoimen työpaikan hyväksymisen tila, Luontipäivämäärä, Esikatselumäärä

9. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Tietojen poistaminen rekisteristä ja kielto-oikeus

Asiakas- ja Käyttötiedot poistuvat näkyvistä 3 kuukauden kuluttua työnhakuprofiilin jättämisestä, jos voimassaoloaikaa ei ole jatkettu. Asiakas voi itse jatkaa työnhakuprofiilin ja sen tietojen voimassaoloaikaa kirjautumalla palveluun. Asiakas voi kirjautumalla Palveluun myös poistaa omat työnhakuprofiilin Asiakas- ja Käyttötiedot. Ilmoituksen avoimesta paikasta tiedot poistuvat näkyvistä Asiakkaan antaman työn haun päättymisen ajankohdan mukaan.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus ja salasana). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisestä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.