Opiskelijatöihin.fi

Onnistumisia

Tekoälyä teollisen internetin murroksessa

Kirjoitettu: 29.9.2021 12:40


Työharjoittelu ja opinnäytetyö on aina mahdollisuus päästä oppimaan uutta. KPA Uniconilla on käynnissä mittava digitalisaatiohanke, jossa selvitetään millaisia uusia ratkaisuja tekoälyn ja koneoppimisen avulla voidaan tarjota energiajärjestelmien optimointiin ja automaattiseen operointiin.

KPA Unicon suunnittelee, rakentaa ja toimittaa lämpö- ja voimalaitoksia ympäri maailmaa. Lisäksi yritys tuottaa käyttö- ja huoltopalveluita ja toimii tiettyjen laitosten osaomistajana.

Liiketoimintamme perusta nojaa ympäristöarvoihin ja puhtaaseen energiaan. KPA Unicon toimittaa maailmanlaajuisesti ratkaisuja puhtaan energian tuotantoon. Yli 30 toimintavuotemme aikana olemme nousseet maailmalla arvostetuksi voimalaitosten avaimet käteen -toimittajaksi.

Tärkeä osa hanketta on tutkimuksellisuus ja ymmärryksen kasvattaminen siitä, miten tekoälypohjaisia ratkaisuja ja työkaluja voidaan hyödyntää. Tästä syystä yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa on äärimmäisen tärkeää.

”Alkuvuodesta 2021 etsimme 1–2 tietotekniikan opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä. Saimme kuulla Opiskelijatöihin.fi sivustosta. Otimme yhteyttä opiskelijoihin ja saimme yhteydenottoja nopeasti. Iloksemme huomasimme, että innokkaita tekijöitä voisi yritykseen tulla enemmänkin. Saimmekin yhteensä kolme reipasta tekijää. Opiskelijan tilanteen mukaan he tulivat joko harjoitteluun, kesätöihin tai tekemään opinnäytetyötä”, iloitsee KPA Uniconin digijohtaja Joni Räsänen.

IoT tekniikkaa opiskeleva Henri Ahonen aloitti ensin opintoon liittyvällä työharjoittelulla, jonka jälkeen opinnäytetyön tekemisellä ja jatkaa tällä hetkellä projektityöntekijänä KPA Uniconilla.

”KPA Unicon lähestyi minua Opiskelijatöihin.fi sivuston kautta, jonka avulla sain harjoittelupaikan KPA Uniconista sekä opinnäytetyön aiheen. Hankkeen aikana olen päässyt soveltamaan aikaisemmin hankittuja taitojani, sekä oppinut runsaasti uusia asioita”, kertoo Henri Ahonen.

Mimosa Kuula aloitti syyskuussa tekemään opinnäytetyötä, jonka on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Aiheena tekoälyn hyödyntäminen tilannekuvan muodostamiseksi.

“Opinnäytetyöprosessini on lähtenyt hyvin käyntiin ja tukenani on ammattilaisia, joilta voin oppia paljon ja kehittää siten omaa osaamistani. Odotan innolla opinnäytetyöni valmistumista ja sen tuloksia.

Voi olla, että ilman Opiskelijatöihin.fi-palvelua minulle ei olisi tullut vastaan tällaista opinnäytetyömahdollisuutta. Mielestäni palvelun idea työnantajien ja tekijöiden yhdistämisestä on oivallinen ja toivon, että mahdollisimman moni tutustuisi siihen.”, toteaa Mimosa.

 

Opiskelijat ovat muun muassa tutkineet ja selvittäneet tekoälymenetelmiä tekstipohjaisen tiedon luokittelussa ja reaaliaikaisten mittauksien analysointia ennakoivaa kunnonvalvontaa varten. Näitä ominaisuuksia voidaan jatkokehitysprojektin puitteissa hyödyntää tulevaisuudessa KPA Uniconin PlantSys järjestelmässä.

KPA Unicon Oy on puhtaan energian puolesta puhuja, joka etsii huippuasiantuntijoiden avulla ratkaisuja luontoa säästävään energiantuotantoon. Henkilöstöjohtaja Sisko Kivistö arvioi, että yhä useampi työnhakija näkee energia-alalla tehdyn työn merkityksellisyyden. ”Uusia osaajia tarvitaan aina! Vaikka nyt ei olekaan erityistä rekrytointikampanjaa meneillään, olemme aina kiinnostuneita hyvistä ja motivoituneista osaajista”, henkilöstöjohtaja Kivistö summaa.

 

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää 210 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa. www.kpaunicon.com/fi

KPA Unicon on osa Partnera-liiketoimintakonsernia, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla