Opiskelijatöihin.fi

Brain Relief Academy Oy

Työn luonne
Opinnäytetyö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
sop.muk.

Palkkaus
palkaton

Haku päättyy
1.1.2028

Työpaikan lähiosoite
Snellmaninkatu 2 b 70100, Kuopio

Lisätietoja antaa
Anna Jalava, 045 1242 373

Monipuolisia opinnäytetyömahdollisuuksia kasvavassa hyvinvointialan yrityksessä

Työtehtävän kuvaus Brain Relief Academy Oy on nuori, kasvava, kehittyvä ja kansainvälistyvä kuopiolainen koulutus- ja kehitysyritys. Pääliiketoimintamme on syvärentouttavien Auvo ja Brain Relief -kosketushoitojen hoitajakoulutus. Päivittäinen työskentely yrityksessä painottuu hoidon tunnettuuden kasvattamiseen, koulutusten ja hoitojen markkinointiin, uusien koulutusten kehittämiseen ja (erityisesti B2B-)liiketoiminnan kehittämiseen.
Yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä, ja hoitajaverkostoomme kuuluu lähemmäs 200 aktiivista hoitajaa ympäri Suomea. Lue lisää: brainrelief .fi


Alla listatut opinnäytetyön aiheideat ovat suuntaa-antavia ja nousevat omista tarpeistamme ja toiveistamme. Aiheita ja toteutusta voidaan muokata opiskelijan erikoistumisen, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opinnäytetöitä voidaan toteuttaa myös useamman suuntautumisvaihtoehdon tai alan opiskelijan yhteistyönä.

1.Auvo ja Brain Relief -hoitojen vaikutusten arviointi
- Hoitojen vaikutuksen osoittaminen yleisesti (asiakkaiden haastattelut / kyselytutkimukset, Firstbeat tai Oura -datan hyödyntäminen hoidon vaikutusten arvioinnissa)
- Auvo-hoidon vaikutusten arvioiminen tietyssä kohderyhmässä esim. nepsy lapset/nuoret, ADHD-perheet, päihdekuntoutujat, jne
- Auvo-hoidon hyötyjen ja vaikutusten arvioiminen toisen palvelun yhteydessä (esim. fysioterapian tai kuntoutuksen yhteydessä, tai yhdistettynä esim. psykoterapiaan, ravintovalmennukseen, synnytysvalmennukseen, coachaukseen, tms.)
- Kosketushoitojen ja musiikin hoitavan vaikutuksen arviointi tutkimus-/kirjallisuuskatsaus-tyyppisesti

2. Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen
- Uusien viestinnän ja markkinoinnin tapojen kokeilu ja kehittäminen.
- Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksien kartoittaminen ja kehittäminen.

3. Palvelukehitys
- Työhyvinvointiin liitettyjen B2B-palveluiden kehittäminen
- Nykyisten verkkokoulutusten arvioiminen ja kehittäminen, ja niiden yhteisöllisyyden ja vuorovaikuksellisuuden kehittäminen.
- Nykyisten hoitajakoulutusten räätälöinti ja markkinointi tietyille kohderyhmille (kuten fysioterapeutit tai vaikkapa doulat)
- Uusien palveluiden tuotteistaminen

4. Kehitys ja kansainvälistyminen
- Markkina- ja kilpailija-analyysit ja muu kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä

5. Jokin muu aihe, mikä?


Tarjoamme innostavan ja monipuolisen ympäristön opinnäytetyön toteutukselle. Meillä et huku korporaation rattaisiin tai jää projektin kanssa yksin.
Meille tärkeitä arvoja ovat merkityksellisyys, vaikuttavuus, yhteisöllisyys ja inhimillisyys. Nämä arvot ohjaavat aidosti kaikkea päivittäisestä toiminnastamme päätöksentekoon ja kehittämiseen, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toivomme näihin arvoihimme sitoutumista myös sinulta.
Työskentely pääosin tai täysin etänä, tai mahdollisuuksien mukaan lähityönä Kuopiossa tai muilla paikkakunnilla, opinnäytetyön toteutuksen luonteesta riippuen.
Www

https://brainrelief.fi

Jaa ilmoitus