Opiskelijatöihin.fi

Academic Work

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 26.6.2023

Työn luonne
Kokoaikatyö

Työn kesto
Yli 12 kk

Työ alkaa
Sopimuksen mukaan

Palkkaus
Sopimuksen mukaan

Haku päättyy
26.6.2023

Työpaikan lähiosoite
Partaharju 76280, Partaharju

Lisätietoja antaa
Jesperi Räsänen, tre01@academicwork.fi

Kansainvälinen myyntipäällikkö, Partaharjun Puutarha, Partaharju / Laaja etätyö

Työtehtävän kuvaus Kansainvälinen, asiakaskeskeinen sekä joustava myyntipäällikön rooli kansainvälisesti laajentavassa yrityksessä! Hae paikkaa pikimmiten, sillä etenemme sopivien henkilöiden kohdalla nopeasti.

Kuvaus
Partaharjun Puutarha on investoinut viime vuosina puunjalostus-liiketoiminta-alueeseen merkittävästi, ja vientimarkkinoilta tullaan kasvu hakemaan. Tähän haasteeseen tarttuu myyntipäällikkö ja rakentaa itselleen toimenkuvan. Partaharjun Puutarhan kansainvälisenä myyntipäällikkönä toimit hyvin vapaamuotoisessa roolissa. Laaja perehdytys alaan sekä yrityksen toimintaan antavat sinulle pätevät lähtökohdat kartoittaa uusia markkina-alueita, ja edistää yrityksen vientiä kansainvälisesti, toki yrityksen ja kollegoidesi tuen ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden puitteissa.

Etsit ja kontaktoit potentiaalisia asiakkaita, joiden kanssa käyt myyntitapaamisissa kohdemaissa. Yrityksen matala hierarkia mahdollistaa työnkuvasi joustavuuden ja muokattavuuden omaan tyyliisi sopivaksi, sekä tietenkin nopeuttaa päätöksentekoa.

Partaharjun Puutarhan toimitilat sijaitsevat Partaharjulla, mutta roolissa on mahdollista hyvinkin laaja etätyö. Sinulla tulisi kuitenkin olla valmius käydä toimistolla useamman kerran kuukaudessa.

-Markkina-analysointi, uusien markkinoiden kartoittaminen maailmalta - Siellä missä puutaloja siellä myös markkinaa!
-Potentiaalisen asiakaskunnan kontaktointi sekä myyntitapaamisen järjestäminen
-Matkustus, yrityksen edustaminen, asiakaskontaktin luominen sekä ylläpitäminen - Myyntitapaaminen Suomessa ja kohdemaassa
-Puunjalostustehtaan tuotteiden B2B-myynti

Mitä haemme?
-Osaamista B2B myynnin ja/tai puuteollisuuden alalta
-Matkustusvalmiutta
-Kielitaito: englanti, suomi/ruotsi, muu kielitaito nähdään eduksi
Osaamista voi hankkia opintojen, työkokemuksen tai itseopiskelun kautta.

Menestyäksesi roolissa olet:
-Myyntihenkinen
-Ratkaisuhalukas, tahdot löytää asiakkaalle ratkaisun yhteisymmärryksessä
-Utelias, näet yrityksen tuotteen kiinnostavaksi, tykkäät hakea ja omaksua tietoa
-Halukas tuomaan omia näkemyksiäsi esille, yritys arvostaa suuresti oma-aloitteisuutta sekä itseohjautuvuutta

Academic Work hoitaa tätä hakua asiakkaansa puolesta, jonka toiveena on kaikkien tehtävää koskevien kysymysten osoittaminen Academic Workille.

Hakijoita haastatellaan jatkuvasti ja sopivan löytyessä haku saatetaan sulkea ennen määräaikaa. Valintaprosessiin sisältyvät luonteenpiirteitä sekä kognitiivista kykyä mittaavat testit. Testit toimivat työkaluina oikean tekijän löytämiseksi tehtävään sekä takaavat tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen arvioinnin.

Yrityskuvaus
Partaharjun Puutarhan keskeisiä toimintaperiaatteita ovat innovatiivisuus, ympäristöystävällisyys ja laadukkaiden tuotteiden tarjoaminen kilpailukykyiseen hintaan.

Puutavara: Vuonna 2014 valmistui sahalaitos, jolla aloitettiin parrun tuotanto. Kaksi vuotta myöhemmin puuterminaaliin valmistui sähköhakkuri, jolla tehdään energiahaketta. Sahan tuotanto monipuolistui parrun sahauksesta liimapuissa käytettäviin dimensioihin. Ensimmäiset kuivaamot valmistuivat vuonna 2018. Nyt meneillään oleva investointiohjelma käsittää liimapuutehtaan, kuivauskapasiteetin nelinkertaistamisen, uuden sahan ja uuden lämpölaitoksen, kustannusarvio noin 17 M€.

Informaatiota puutuotannosta: 95 % käytetystä puusta tulee PEFC sertifikoidusta metsistä. Loput 5% tulevat metsistä, joita on hoidettu kuten sertifikoituja metsiä, mutta niillä ei ole vielä varsinaista sertifikaattia. Toistaiseksi sahatavaran/parrun/liimapuun tuotantoon käytetään vain harvennuksilta tulevia puita: sekä mäntyä että kuusta. Investointien valmistuttua puunjalostustehtaan tavoite on tuottaa liimattuja tuotteita 50000 m3 vuodessa.

HAE TÄÄLLÄ: https://jobs.academicwork.fi/avoimet-tyopaikat/kansainvalinen-myyntipaallikko-partaharjun-puutarha-partaharju--laaja-etatyo/15094308
Www

https://www.partaharju.fi/puu/

Jaa ilmoitus