Opiskelijatöihin.fi

Siilinjärven kunta

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 31.3.2023

Työn luonne
Opinnäytetyö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
mahdollisimman pian/sopimuksen mukaan

Palkkaus
määräytyy työn laajuuden mukaan

Haku päättyy
31.3.2023

Työpaikan lähiosoite
Oppipojantie 4 71800, siilinjärvi

Lisätietoja antaa
Teija Savolainen, 044 740 1132 teija.savolainen@siilinjarvi.fi

Siilinjärven kunnan esteettömyyskartoitus

Työtehtävän kuvaus Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Siilinjärven kunnan teknisten palveluiden toimeksiannosta keskustan sekä Vuorelan alueiden esteettömyyden nykytila ja esittää parannusehdotukset ongelmakohdille. Kartoituksen tuloksena syntyy pieniä ja nopeastikin toteutettavia toimenpiteitä, joilla esteettömyysolosuhteita voidaan merkittävästi parantaa.
Työn tuloksena korjattavat kohteet luokitellaan kolmeen kiireellisyysluokkaan: vaaran aiheuttavat tekijät, kulun tai toiminnan estävät tekijät sekä kulkua tai toimintaa vaikeuttavat tekijät.

Selvitykseen kuuluvat kevyenliikenteenväylät, suojatiet, alikulut, joukkoliikenteen pysäkit ja palvelurakennusten sisäänkäynnit sekä yleiset liikennealueet, aukiot, torit.

Selvityksen taustalla on Kuopion seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma.
Esteettömyyskartoitus toteutetaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa esim. vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa.

Selvityksen tutkimusmenetelminä on mm. erilaiset käyttäjähaastattelut, maastomittaukset sekä esteettömyyskävelyt.

Siilinjärven kunnan keskusta-alueelle on tehty esteettömyyskartoitus viimeksi vuonna 2002.

Hankekuvaus tarkentuu ennen opinnäytetyön aloittamista.
Www

https://www.siilinjarvi.fi/

Jaa ilmoitus