Opiskelijatöihin.fi

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 26.9.2022

Työn luonne
Projektityö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
3.10.2022

Palkkaus
3800 € - 4200 €

Haku päättyy
26.9.2022

Työpaikan lähiosoite
Asevelikatu 4 74100, Iisalmi

Lisätietoja antaa
Lisätietoja voit kysyä 16.9.2022 klo 16-19 hankepäällikkö Inkeri Taurulalta, +358 40 353 9270.

Kaksi asiantuntijaa TUO -hankkeeseen

Työtehtävän kuvaus Tule kehittämään teknologia-alan oppimisympäristöjä ja -sisältöjä!
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee kahta (2) asiantuntijaa Teknologian osaamisalan kehitystiimiin ajalle 3.10.2022 - 31.12.2022.

Asiantuntijat toimivat Teollisuuden Uudet Osaajat (TUO) -hankkeen asiantuntijatiimissä työparina. Voit olla joko tekninen osaaja tai digitaalisten oppimismateriaalien tuottamisesta kiinnostunut henkilö. Tärkeintä meille on löytää työpari, jonka osapuolet täydentävät toisiaan.

Työparin vastuualueena on kehittää
- teknologia-alan opetuksen digitaalista sisältöä etä- ja virtuaalioppimisympäristöjä hyödyntäen
- teknologia-alan opetuksessa käytettävien koneiden, laitteiden ja oppimisympäristöjen digitaalisia ohje- ja opastusmateriaaleja
- teknologia-alalle hankittujen koneiden ja laitteiden käyttöosaamista, kohderyhmänä sisäiset ja ulkoiset asiakkaat
- konepajamittaukseen liittyvää digitaalista oppimismateriaalia sekä välineistön käyttöä opetuksessa
Lisäksi työpari on mukana hankkeen raportoinnissa.

Asiantuntijana pääset työskentelemään opettajien, opiskelijoiden, hankehenkilöstön sekä työelämän edustajien kanssa. Tehtävässä onnistuminen vaatii hyviä tiimityötaitoja, aktiivista ja aloitteellista työotetta sekä intoa oppia uutta. Tietotekniset taidot ovat välttämättömyys. Projektiosaaminen ja englannin kielen taito katsotaan eduksi, kuten myös kone -ja tuotantotekniikan perustuntemus sekä valmius omaksua uusia digitaalisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä. Konepiirustuksen osaaminen on eduksi tekniselle osaajalle.

Toivomme hakemuksia monenlaisilta digitaalisen oppimisaineiston kehittämisestä kiinnostuneilta, sekä eritaustaisilta teknologia-alan osaajilta. Tärkeintä on kiinnostus ja innostus oppia uutta!

Tehtävät täytetään mahdollisimman pian, haastatteluja järjestetään heti sopivien ehdokkaiden löydyttyä. Toimithan nopeasti!

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valittavien on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaselvitys.

Lisätietoja:
http://www.ysao.fi

Täytä hakemus:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kaksi-asiantuntijaa-tuo-hankkeeseen-466219/

Www

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kaksi-asiantuntijaa-tuo-hankkeeseen-466219/

Jaa ilmoitus