Opiskelijatöihin.fi

Onnistumisia

Harjoittelijoita Savoniasta -harjoittelijalla oma vastuualueensa

Kirjoitettu: 6.4.2018 12:10


Työharjoittelu kuuluu kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin. Harjoittelu on työelämässä tapahtuvaa opiskelua, jolloin opiskelijan on mahdollista soveltaa opittua käytäntöön ja kehittyä ammatillisesti. Koska harjoittelu on osa opintoja, se on suunniteltua ja ohjattua.

East Dataconst Oy:n toimitusjohtaja Samu Collan sanoo, että heidän yrityksessään harjoittelija on alkuun tutustunut toimintakulttuuriin ja sitä kautta päässyt mukaan tuotekehitykseen. Harjoittelijalla on oma vastuualueensa, jonka hän ottaa vastaan ja pystyy sitä hallitsemaan itsenäisesti.

– Samuli Sinokki tekee töitä koulun ohessa, mutta on sovittu, ettei se saa viivästyttää valmistumista. Valmistumisen jälkeen hänellä on kannustimena tarjolla jatkuva työsopimus.

Collanin mielestä tehtävät ovat sujuneet hyvin ja etukäteen sovitut aikataulut ovat pitäneet. Yritys ei ole lähtenyt sopimaan liian tiukkoja aikatauluja, jotta niiden saavuttaminen on ollut harjoittelijalle mahdollista.

Insinööriopiskelija Samuli Sinokki on kokenut työteon ja uusien asioiden oppimisen olevan mukavaa, etenkin kun on saanut rakentavaa ja positiivista palautetta. Sinokista on hienoa huomata, että häneen luotetaan ja työtä arvostetaan.

– Lupaus vakinaistamisesta on luonut vahvaa motivaatiota tehdä työ hyvin, pysyä ahkerana ja osoittaa osaamistaan. Se on myös antanut mielenkiintoa tutustua paremmin työkavereihin, koska tulen mahdollisesti työskentelemään yrityksessä pidempäänkin.

East Dataconst Oy on moderneja ohjelmistoratkaisuja rakennusteollisuuteen toimittava yritys. Yritys kasvaa vahvasti ja asiakkaat toimivat koko Suomen alueella. EDC Työmaajärjestelmä on nykyaikainen, mutta samalla helppokäyttöinen ohjelmistoratkaisu, joka on kehitetty erityisesti suomalaisen rakennusalan tarpeisiin yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Työmaajärjestelmän monipuoliset toiminnot mahdollistavat työnjohdolle helpon dokumentoinnin ja työmaan hallinnan. Järjestelmää voi käyttää yli yritysrajojen määrittelemällä ulkopuolisille käyttäjille rajatut käyttöoikeudet.

Jouni Vornanen
Kuva: Keijo Korhonen

Fakta
* Harjoittelussa opiskelijat saavat oman alansa työkokemusta: hyötyä niin yritykselle kuin opiskelijalle.
* Harjoittelun kesto vaihtelee koulutusaloittain. Keskimäärin harjoittelu vastaa viiden kuukauden täyspäiväistä työskentelyä.
* Harjoittelija voi osallistua hyvin eri tyyppisiin työ- ja kehittämistehtäviin.
* Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta, josta työnantaja ja opiskelija sopivat keskenään.