Opiskelijatöihin.fi

Privacy policy

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Opiskelijan Itä-Suomi ry
PL 6, 70201 KUOPIO
info@opiskelijankuopio.fi
Y-tunnus: 2331447-0
(“Palveluntarjoaja”)

2. Rekisterin nimi

Opiskelijatöihin.fi -palvelun (“Palvelu”) asiakasrekisteri.

3. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palvelun käyttäjien (“Asiakas”) helppo tapa löytää uusia tulevia työntekijöitä tai työpaikkoja. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

4. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään. Asiakas antaa tiedot täyttäessään työnhakuprofiilin tai ilmoituksen avoimesta paikasta.

5. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Tietoja Asiakkaan on mahdollista korjata joko kirjautumalla palveluun tai lähettämällä asiasta sähköpostia asiakaspalveluun (info@opiskelijankuopio.fi).

Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun, info@opiskelijankuopio.fi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot työnhakuprofiilista:

Asiakastiedot (pakolliset): Etunimi, Sukupuoli, Syntymäaika, Kansallisuus, Oppilaitos, Opiskelujen aloitusvuosi, Koulutusala/laitos, Erikoistuminen/suuntautuminen, Sähköpostiosote, Salasana.

Asiakastiedot (vapaaehtoiset): Haettavan työn luonne, Haettavan työn toimiala, Haettavan työn alue, Aiempi koulutus, Työkokemus, Suossittelijat, Kielitaito, Tietotekninen osaaminen, Ammatillinen sosaaminen, Vapaa teksti, Osaaminen verkossa.

Käyttötiedot: Käyttäjätunnuksen hyväksymisen tila, Luontipäivämäärä, Päättymispäivämäärä, Viimeisen muokkauksen päivämäärä, Muokkauslukumäärä, Esikatselumäärä, Yhteydenottojen määrä.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot ilmoituksesta avoimesta paikasta:

Asiakastiedot (pakolliset): Ilmoituksen kohde, Kohdennettavat oppilaitokset, Kohdennettavat alat, Tehtävänimike/opinnäytetyön aihe, Työn alkamis ajankohta, Työn kesto, Työn haun päättyminen, Työtehtävän tarkempi kuvaus, Yhteystiedot/lisätietoja antaa, Työn luonne, Yritys/työnantaja, Sähköpostiosoite, Yhteyshenkilö, Puhelinnumero.

Asiakastiedot (vapaaehetoiset): Palkkaus, Työpaikan lähiosoite, Työpaikan postinumero, Työpaikan postitoimipaikka, Www-sivut

Käyttötiedot: Avoimen työpaikan hyväksymisen tila, Luontipäivämäärä, Esikatselumäärä

7. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Asiakas- ja Käyttötiedot poistuvat näkyvistä 3 kuukauden kuluttua työnhakuprofiilin jättämisestä, jos voimassaoloaikaa ei ole jatkettu. Asiakas voi itse jatkaa työnhakuprofiilin ja sen tietojen voimassaoloaikaa kirjautumalla palveluun. Asiakas voi kirjautumalla Palveluun myös poistaa omat työnhakuprofiilin Asiakas- ja Käyttötiedot. Ilmoituksen avoimesta paikasta tiedot poistuvat näkyvistä Asiakkaan antaman työn haun päättymisen ajankohdan mukaan.

9. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus ja salasana). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisesä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.